Yoona

Tên khác:
Yoon Ah

Ngày sinh:
30/5/1990

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
168 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Im Yoon Ah - th??ng ???c bi?t ??n v?i ngh? danh YoonA - là ca s?, di?n viên ng??i Hàn Qu?c. YoonA là 1 trong 3 thành viên nh?y chính c?a nhóm nh?c SNSD. Hi?n t?i, cô là m?t trong 9 thành viên c?a nhóm nh?c n? SNSD.