Vonnie Lui

Tên khác:
Vonnie Lui Hoi-Yan

Ngày sinh:
24/10/1983

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:
166 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Một số phim đã tham gia