Vân Trang

Tên khác:
Nguy?n Ng?c Thùy Trang

Ngày sinh:
1/3/1988

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:
168 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Vân Trang, tên th?t Nguy?n Ng?c Thùy Trang g?c ? Ti?n Giang ???c bi?t ??n t?i Vi?t Nam v?i vai trò là m?t n? di?n viên ?i?n ?nh và ng??i d?n ch??ng trình. M?t s? vai di?n c?a cô trong các phim ?i?n ?nh ???c nhi?u ng??i bi?t là vai Mai Ph??ng trong Gia ?ình phép thu?t, H??ng Giang trong Dù gió có th?i, Mai Châu trong Cô dâu ??i chi?n, Tuyên T? Thái H?u trong Thiên m?nh anh hùng và Ý Linh trong Scandal.