Viên V?nh Nghi

Tên khác:
Anita Yuen Wing-Yi

Ngày sinh:
4/9/1971

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:
170 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Viên V?nh Nghi là m?t n? di?n viên c?a ?i?n ?nh và truy?n hình H?ng Kông. Sau khi giành v??ng mi?n hoa h?u t?i cu?c thi Hoa h?u H?ng Kông n?m 1990, Viên V?nh Nghi b?t ??u n?i ti?ng v?i vai di?n trong các b? phim truy?n hình c?a hãng TVB