Tr?nh Trung C?

Tên khác:
Ronald Cheng

Ngày sinh:
9/3/1972

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
?ài Loan

Chiều cao:
175 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử