Tr??ng Phong Ngh?

Tên khác:
??? Zhang Feng Yi

Ngày sinh:
1/9/1956

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
183 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử