Tr??ng Mông

Tên khác:
Zhang Meng

Ngày sinh:
29/12/1988

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
166 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử