Tony Jaa

Tên khác:
Tatchakorn Yeerum

Ngày sinh:
5/2/1976

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Thái Lan

Chiều cao:
168 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Tony Jaa th??ng ???c ph??ng Tây bi?t ??n nhi?u h?n v?i tên Tony Jaa, ? Thái Lan là Jaa Panom, là m?t võ s?, giáo d?c th? ch?t, di?n viên, biên ??o múa, di?n viên ?óng th?, giám ??c, và tu s? Ph?t giáo ng??i Thái. Các b? phim c?a anh ?ã tham gia bao g?m: Ong-Bak: Muay Thai Warrior, Tom-Yum-Goong (c?ng g?i là Warrior King hay The Protector) Ong-Bak 2: The Beginning, và Ong Bak 3.