Thích Vi

Tên khác:
Qi Wei

Ngày sinh:
26/10/1986

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
169 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử