Sienna Guillory

Tên khác:
Sienna Tiggy Guillory

Ngày sinh:
16/3/1975

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Anh

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử