Ph?m D?t Th?n

Tên khác:
Fan Yi Chen

Ngày sinh:
3/11/1978

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
?ài Loan

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử