Paula Taylor

Tên khác:
?????? ???????

Ngày sinh:
20/1/1983

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Thái Lan

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Một số phim đã tham gia