Hiện tại Server GDS đã được sửa và play tốc độ cao. Kinh mong các bạn chọn Server GDS để có thể xem phim mượt hơn.! Chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và Vạn sự như ý.

Loading...

Ngô Ng?n T?

Tên khác:
Daniel Wu

Ngày sinh:
30/9/1974

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
M?

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Ngô Ng?n T? là m?t di?n viên ?i?n ?nh, ??o di?n, kiêm nhà s?n xu?t phim ng??i M? g?c Hoa c?a ?i?n ?nh H?ng Kông. Kh?i nghi?p t? n?m 1998, tính ??n nay anh ?ã ?óng h?n 40 phim. Ngô t?ng ???c m?nh danh là "L?u ??c Hoa tr?," Anh n?i ti?ng là di?n viên hàng ??u c?a n?n công nghi?p ?i?n ?nh Hoa ng? v?i kh? n?ng di?n xu?t ?a d?ng và ??c bi?t.