Ng?c Th?o

Tên khác:
Lê Tr??ng Ng?c Th?o

Ngày sinh:

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Ng?c Th?o là hot girl cùng th?i v?i Sam, Kelly… Cô gái này t?ng giành gi?i Nh?t cu?c thi Ngôi Sao Th?i Trang 2007 và gi?i Nh?t cu?c thi Hoa H?c Trò Icon.

Một số phim đã tham gia