Ngô Thiên Ng?

Tên khác:
Ngô Hân Dung

Ngày sinh:
1993

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Ngô Thiên Ng? tên th?t là Ngô Hân Dung, sinh n?m 1993, là n? di?n viên c?a H?ng Kông. N?m 2010, cô tham gia vào m?t ?o?n phim qu?ng cáo và ???c giám ??c s?n xu?t Hoàng Bách Minh khen ng?i, kéo theo s? nâng ?? c?a công ty s?n xu?t ?i?n ?nh hàng ??u Thiên Mã. ??u n?m nay, Thiên Ng? tham gia vào b? phim ?i?n ?nh Khai Tâm Ma Pháp và sau ?ó ???c ?? danh t?i l? trao gi?i ?i?n ?nh Kim T??ng l?n th? 31.