Miu Lê

Tên khác:
Lê Ánh Nh?t

Ngày sinh:
5/7/1991

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Miu Lê tên th?t là Lê Ánh Nh?t, sinh ngày 5 tháng 7 n?m 1991 t?i Thành ph? H? Chí Minh. Cô ???c công chúng bi?t ??n ??u tiên khi cô tham gia ?óng trong b? phim Nh?ng thiên th?n áo tr?ng, và ngh? danh Miu Lê ???c ghép t? vai di?n July Miu và h? c?a cô.Sau ?ó, cô b?t ng? l?n sân ca hát v?i nh?ng ca khúc ??u tiên nh? "Không Gian V?ng" và "Riêng Mình Em". Nh? s? ?ng h? c?a khán gi?, cô nghiêm túc quy?t ??nh theo ?u?i s? nghi?p âm nh?c . N?m 2011, Miu Lê ???c m?i tham gia m?t vai nh? trong b? phim ?i?n ?nh chi?u T?t mang tên Thiên s? 99, không lâu sau ?ó cô còn ?óng vai n? chính trong phim truy?n hình "Oan gia ??i chi?n".

Một số phim đã tham gia