Miêu Ki?u V? | Quách Thi?n Ni | T? Thiên Hoa | Ngô Trác Hy | Chung Gia Hân | ??ng L? Minh | Hu?nh T

Tên khác:

Ngày sinh:

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Một số phim đã tham gia