Midu

Tên khác:
??ng Th? M? Dung

Ngày sinh:
5/10/1989

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Midu bi?t ??n v?i vai trò là m?t hot girl, Ng??i d?n ch??ng trình, làm ng??i m?u, làm nhà t?o m?u, ?óng qu?ng cáo, hay v?… Cô có tham gia vào m?t s? b? phim ?i?n ?nh Vi?t Nam nh? "Cô nàng tóc r?i", "Thiên m?nh anh hùng"...