L??ng M?nh H?i

Tên khác:
L??ng M?nh H?i

Ngày sinh:
1981

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

L??ng M?nh H?i là m?t di?n viên ?i?n ?nh và truy?n hình Vi?t Nam.

Một số phim đã tham gia