Lee Da Hae

Tên khác:
Da-Hae Lee

Ngày sinh:
19/4/1984

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
170 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lee Da Hae hay Lee Da Hye là m?t n? di?n viên, ng??i m?u Hàn Qu?c. Cô ???c bi?t ??n nhi?u nh?t v?i các vai di?n trong các phim truy?n hình nh? My Girl (2005), Hoa h?ng xanh (2005), Chuno (2010) và Miss Ripley (2011)