La Qu?c Hùng

Tên khác:
La Qu?c Hùng

Ngày sinh:
1989

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

La Qu?c Hùng sinh n?m 1989, xu?t thân là nhi?p ?nh. Anh bén duyên ?i?n ?nh v?i m?t s? vai ph? trong các phim tr??c c?a V? Ng?c ?ãng nh? 'Ngôi nhà h?nh phúc', 'Hot boy n?i lo?n...

Một số phim đã tham gia