Kate Winslet

Tên khác:

Ngày sinh:
5/10/1975

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Anh

Chiều cao:
169 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Kate Elizabeth Winslet là m?t n? di?n viên ng??i Anh ???c m?i ng??i bi?t ??n v?i kh? n?ng di?n xu?t ?a d?ng, trong ?ó ph?i k? ??n vai di?n ?? ??i c?a cô trong b? phim giành 11 gi?i Oscar Titanic.