Kang Sora

Tên khác:
So-Ra Kang

Ngày sinh:
18/2/1990

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Kang So-Ra là m?t n? di?n viên, ng??i m?u Hàn Qu?c. Cô n?i ti?ng v?i vai di?n trong b? phim ?i?n ?nh Hàn Qu?c "Sunny", và s? xu?t hi?n v?i t? cách v? c?a tr??ng nhóm Super Junior là Leeteuk trong ch??ng trình We Got Married c?a ?ài MBC.

Một số phim đã tham gia