H?u Châu

Tên khác:
Nguy?n H?u Châu

Ngày sinh:
22/1/1966

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Anh sinh ra trong m?t dòng h? có truy?n th?ng v? c?i l??ng, cha là ngh? s? H?u Thìn, m? là n? ngh? s? Thanh L?, bà n?i c?a anh là Nguy?n Th? Th?, ch? ?oàn hát Thanh Minh, là 1 trong 5 gánh hát c?i l??ng l?n nh?t ??t Sài Gòn vào th?i ?i?m ?ó, bà n?i ti?ng m?t th?i qua bi?t danh: "B?u c?a nh?ng ông bà b?u gánh hát c?i l??ng", cô ru?t là ngh? s? Thanh Nga, ngay c? chú c?a anh c?ng là m?t ngh? s? có tên tu?i - NS?T B?o Qu?c,ng??i em ru?t là ngh? s? H?u L?c.

Một số phim đã tham gia