Hoắc Kiến Hoa

Tên khác:

Ngày sinh:
26/12/1979

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Đài Loan

Chiều cao:
Chưa có thông tin

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử