Hồ Hạnh Nhi

Tên khác:
Myolie Wu

Ngày sinh:
6/11/1979

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hồng Kông

Chiều cao:
Chưa có thông tin

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử