Hiro Hayama

Tên khác:
Hiroyoshi Komuro

Ngày sinh:
10/4/1975

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Nh?t B?n

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử