H? Quân

Tên khác:
Jun Hu

Ngày sinh:
18/3/1968

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
184 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

H? Quân là m?t di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng ng??i Trung Qu?c