Go Ara

Tên khác:
Ara Go

Ngày sinh:
11/2/1990

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
169 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Go Ara sinh ra t?i Jinju, Hàn Qu?c và có 1 em trai. H?i nh?, cô liên t?c ph?i di chuy?n kh?p Hàn Qu?c vì b? là b? ??i. Khi h?c n?m th? hai trung h?c, cô cùng v?i b?n mình ?i thi tuy?n và tr? thành ng??i chi?n th?ng t?i cu?c thi SM Entertainment 5th Anniversary Teen Model Contest c?a SM vào n?m 2003. Sau ?ó, cô ???c ?ào t?o bài b?n v? thanh nh?c, v? ??o và di?n xu?t. Cô t?ng là b?n cùng phòng trong ký túc xá v?i hai thành viên Tiffany và Taeyeon.

Go Ara t?t nghi?p tr??ng trung h?c c? s? Songjeon, H?c vi?n n? C? ??c giáo Chungshin, ??i h?c Chung Ang ngành K?ch ngh? và Di?n xu?t. Cô còn là b?n cùng l?p ??i h?c v?i n? di?n viên Park Shin Hye.