Eva Green

Tên khác:

Ngày sinh:
5/7/1980

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Pháp

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Eva Gaëlle Green là m?t n? di?n viên ng??i Pháp kiêm ng??i m?u. Cô ?ã t?o danh ti?ng v?i các b? phim nh? The Dreamers (2003) mà ?ã gây tranh cãi v?i nhi?u c?nh kh?a thân c?a cô trong phim, Arsène Lupin (2004), T? chi?n thành Jerusalem (Kingdom of Heaven) (2005) và Sòng b?c Hoàng gia (2006) cô giành ???c nhi?u s? ?ánh giá cao c?a gi?i chuyên môn c?ng nh? các gi?i th??ng danh giá. T?p chí Maxim ?ã t?ng b?u ch?n cô ??ng th? 20 top 100 cô gái nóng b?ng nh?t và c?ng là là n? di?n viên tr? ng??i Pháp n?i ti?ng nh?t th? gi?i