Di?p T? Tân

Tên khác:
Di?p Tân

Ngày sinh:
8/7/1984

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
179 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử