Chantavit Dhanasevi

Tên khác:

Ngày sinh:
18/9/1983

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Thái Lan

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử