B?ch B?ng

Tên khác:

Ngày sinh:
2/5/1986

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
165 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

B?ch B?ng là m?t n? di?n viên Trung Qu?c. Cô di?n viên n?i ti?ng ? Trung Qu?c thông qua s? h?p tác v?i Công ty ??i di?n Hoàng Anh. Cô có khuôn m?t khá gi?ng Kim Hee Sun.