Angela Baby

Tên khác:
D??ng D?nh

Ngày sinh:
28/2/1989

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:
168 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Angela Baby hay còn g?i là Angela Yeung là m?t di?n viên kiêm ng??i m?u c?a H?ng Kông